Chị Trang – Hà Tĩnh

Bố tôi tuổi đã già nhưng vẫn còn hút thuốc nên sức khỏe càng yếu. Thật may vì đã sử dụng sản phẩm cai thuốc lá Thanh Nghị, bố tôi đã bỏ hẳn thuốc sau 7 ngày, sức khỏe ngày càng cải thiện. Gia đình tôi rất vui.

hotline nước súc miệng cai thuốc lá thanh nghị
Chia sẻ