Anh Dũng – Bình Dương

Tôi đã hút thuốc 15 năm, nó làm tôi không thể dứt bỏ mặc dù biết nó rất nguy hiểm. Khi được giới thiệu sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, tôi đã bỏ hẳn được thuốc lá. Xin cảm ơn nhà thuốc nhiều.

Trương Phương

Tôi là Trương Phương, chuyên chia sẻ các tin tức và kiến thức cai thuốc lá an toàn, hiệu quả, nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *