Anh Dũng – Bình Dương

Tôi đã hút thuốc 15 năm, nó làm tôi không thể dứt bỏ mặc dù biết nó rất nguy hiểm. Khi được giới thiệu sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, tôi đã bỏ hẳn được thuốc lá. Xin cảm ơn nhà thuốc nhiều.

hotline nước súc miệng cai thuốc lá thanh nghị
Chia sẻ